RSS Feed

Góry Złote

Położenie Gór Złotych w Sudetach

     Sudety Wschodnie

Góry Złote (czes. Rychlebské hory, dawniej cz. Rychleby innymi słowy Rychlebské pohoří, niem. Reichensteiner Gebirge) 332.61 – pasmo wyżynne wkładane w Sudetach Wschodnich. W prozaicznym znaczeniu wleką się od Przełęczy Kłodzkiej na północnym zachódzie, aż aż do Przełęczy Ramzowskiej (czes. Ramzovské sedlo) na płomiennym wschodzie dodatkowo przełęczy pośrodku Pasieczną a Smrekiem na południu. Przełęcz Różaniec (583 m n.p.m.) wydziela ciąg ten na dwie ilości: północno-zachodnią niższą zaś południowo-egzotyczną lepszą.

Według Regionalizacji fizycznogeograficznej Polski J. Kondrackiego w składniki Gór Złotych wstępują też Góry Bialskie. Podobnie twierdzą czescy geografowie, na rzecz jakich „Rychlebské hory” przedłużają się od Przełęczy Płoszczyna aż do Przełęczy Ramzowskiej. W takim dotknięciu kreują one triangel o narożach: Przełęcz Kłodzka – Przełęcz Ramzowska – Przełęcz Płoszczyna.

Trudne jest zgodne określenie najwyższego wierzchołka, zaś to z motywu kontrowersji co do wyodrębniania Gór Bialskich w charakterze odrębnego pasma natomiast wskazania istotnego procesu zapory pośród nimi. W korelacji od czasu zaakceptowanego artykułu odczuwania najważniejszą górą może znajdować się Kowadło (989 m n.p.m.), Smrek tzw. Trójkrajny (wg wielorakich źródeł 1109 wielbić 1117 m n.p.m.) ubóstwiać znoszony dokładnie na obszar Czech Smrek (Smrk, 1125 m n.p.m.).

Rzeźba obrębu

Góry Złote są jednym z dłuższych pasm sudeckich. Mają w przybliżeniu 55 km długości z czego 35 km na obszarze Polski. Wartości te zdołają zależeć kontrowersjom ze względu na dodaną niejasność co aż do krawędzi z Górami Bialskimi. Właściwe Góry Złote, znoszone na nordowym świcie, komponują stosunkowo zbity grzbiet o falistym biegu. Od tego dachu odchodzą boczne skrzydła w odniesieniu do północnemu wschodowi. Im dalej ku ognistemu wschódowi są one coraz to dłuższe. Góry Bialskie, na południowym zachodzie, konstytuują obszerny masyw o konturze rozrogu.

Ważniejsze szpice

Budowa geologiczna

Pod asumptem geologicznym Góry Złote przylegają do Sudetów Wschodnich (konstrukcji wschodniosudeckiej). Obejmują północno-orientalną ilość metamorfiku Lądka dodatkowo Śnieżnika. Zbudowane są ze skał metamorficznych – w większości z gnejsów operacja logiczna łupków łyszczykowych z wkładkami łupków łyszczykowych z granatowcami, paragnejsów, amfibolitów, łupków kwarcowych, łupków grafitowych, marmurów kalcytowych również dolomitowych, skał wapienno-krzemianowych, erlanów, fyllitów. W gnejsach zalegają amfibolity, eklogity, granulity, zaś w okolicach Bielic zarówno gnejsy amfibolowe koniunkcja tonality. W północno-wschodniej proporcyj, w tzw. zonie Złoty Stok-Skrzynka przebiegają różne mutacyj skał zmylonityzowanych: mylonitów, blastomylonitów, gnejsów mylonitycznych dodatkowo in. Na północny zmierzch od czasu stref mylonitycznej zachodzą karbońskie skały magmowe – granodioryty masywu kłodzko-złotostockiego. Najmłodszymi skałami kryształowymi są wulkanity – trzeciorzędowe, tudzież terenowo być zdoła i czwartorzędowe bazalty. W wytworu erozji, upatrywania, transportu natomiast depozycji na skałach kryształowych wykreowały się w plejstocenie a holocenie powierzchni gliniarz, i w dolinach rzecznych żwiry, piaski, terenowo mady rzeczne.

Po stronie czeskiej przebiegają prócz tego skały metamorficzne tudzież magmowe stosowne do kolejnych istoty: zony Starego Miasta, kopuła Keprnika, kopuła Desny, masyw Żulowej, masyw Jesenika.

Górnictwo

Od XIII do XX wieku wypracowano tędy różnorodne kruszce, m.in. złocisty oraz arsen w Złotym Stoku. Później rozłożyło się przemysł wydobywczy skalne. Po stronie polskiej odkrywają się wyrobiska nierezolutnych kamieniołomów marmurów w okolicach Złotego Stoku, granodiorytu w rejonie Chwalisławia zaś Mąkolna, bazaltów pierścień Lądka oraz Lutyni plus łupków metamorficznych w Złotym Stoku. Czynny istnieje jeden kamieniołom bazaltów w Lutyni. Po stronie czeskiej pracowite są kamieniołomy marmuru w pobliżu jaskini Na Pomezí a nieco nieczynnych.

Miejscowości

Po stronie własnej

Miasta Złoty Stok, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie dodatkowo wsie: Bielice, Bolesławów (Góry Bialskie), Chwalisław, Goszów, Jaszkowa Górna, Laski, Mąkolno, Nowa Morawa (Góry Bialskie), Nowy Gierałtów, Ołdrzychowice Kłodzkie, Orłowiec, Radochów, Skrzynka, Stara Morawa (Góry Bialskie), Stary Gierałtów, Stojków, Trzebieszowice.

Po paginie czeskiej

Bílá Voda, Branná, Chrastice, Hanušovice, Javornik, Staré Měsetka u dołu Sněžníkem, Lipová-lázně, Ostružná, Petříkov, Ramzová, Staré Městówka, Stříbrnice, Vápenná, Žulová

Atrakcje turystyczne

Ciekawe miejsca wkładane na obszarze Gór Złotych ów pomiędzy innymi udostępniona aż do odwiedzania dawna podziemna kopalnia arsenu w Złotym Stoku, Jaskinia Radochowska, kalwaria na Cierniaku, miejscowość lecznicza w Lądku Zdroju, arboretum w Lądku, ruder grodzie Karpień, skały Trojan dodatkowo in. także Przełęcz Lądecka, dokąd znajduje się przebycie aż do Czech. Tereny Gór Złotych są blado zaludnione koniunkcja wybitnie przyciągające na rzecz turystyki pieszej oraz narciarskiej.

Po paginie czeskiej odkrywa się miasto Javornik z zatrzaskiem Jánský vrch oraz napuszonym kościołem Trójcy Świętej, ruiny zamku Rychleby, uzdrowisko Lipová-lázně, poufałe zimowiska Ramzová, Ostružná i Petříkov, schronienie krajoznawcze „siedlisko Paprsek”, grota Na Pomezí, Nýznerovské vodopády, Šafářova skála. Na granicznej Borówkowej Czesi wykuli w 2006 basztę widokową.

Panorama Javorníka – w tle Góry Złote
Panorama Javorníka – w tle Góry Złote

Bibliografia

  • Góry Złote, Góry Rychlebskie, mapa w amplitudy 1:40 000, Wydawnictwo „Plan”, Wrocław 2007, ISBN 83-60180-68-7
  • Słownik geografii krajoznawczej Sudetów, tom 17 Góry Złote, red. Marek Staffa, str. 49-50, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 1993, ISBN 83-85773-01-0

Linki powierzchowne

  • Przewodnik onet.pl
  • Sudecki Informator Turystyczny

Zostaw odpowiedź